Lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc. Zagadnieniem Zespołu Bezdechu Śródsennego zajmuje się w Klinice Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego Poznaniu od 1993 roku. Jest jednym z pionierów badań nad tym schorzeniem w Polsce. Rozprawę doktorska również poświeciła temu zagadnieniu : „Wybrane wykładniki gospodarki węglowodanowej u chorych z obturacyjnym bezdechem sennym”.

Autor około 50 pozycji w piśmiennictwie z zakresu pulmonologii.

Nauczyciel akademicki, wykładowca – prowadzi szkolenia dla lekarzy rodzinnych i specjalistów.