Videodermatoskopia

Czym jest Videodermatoskopia

Videodermatoskopia polega na komputerowej, cyfrowej analizie obrazu zmian barwnikowych znajdujących się na skórze uzyskanego przy zastosowaniu układu optycznego w postaci videokamery. Badanie jest bezbolesne, nieinwazyjne, a czas potrzebny na jego wykonanie wynosi około 20 minut. Na wstępie badania, jak w tradycyjnej dermatoskopii, badaną skórę pokrywa się odpowiednią substancją ułatwiającą wgląd w głębsze warstwy komórek. Następnie przykłada się do tego miejsca specjalną, najwyższej jakości videokamerę wykonując zdjęcie badanej zmiany.

Uzyskany videodermat1 obraz przesyłany jest bezpośrednio do komputera, gdzie podlega cyfrowej analizie przy zastosowaniu specjalistycznego programu DermoGenius® służącego do diagnostyki znamion barwnikowych i wczesnego wykrywania czerniaka skóry. Dzięki temu programowi można z pełną dokładnością ocenić szereg parametrów cechujących daną zmianę barwnikową jak asymetrię kształtu, struktury i rozkładu barwnika w znamieniu, brzegi znamienia, różnorodność struktury znamienia czy różnorodność kolorów. Tak przeprowadzona analiza pozwala z dużym prawdopodobieństwem na określenie, czy badane znamię barwnikowe jest łagodne i nie wymaga usunięcia, czy jest to zmiana wymagająca interwencji chirurgicznej, czy też ognisko należy poddać dalszej obserwacji i okresowej kontroli w videodermatoskopie. Ostateczna decyzja odnośnie postępowania wobec badanej zmiany skórnej należy do lekarza.

Wszystkie badane ogniska podlegają archiwizacji w pamięci komputera, stąd na wizycie kontrolnej zawsze istnieje możliwość porównania ewolucji przemiany danego znamienia w czasie z obrazem z badania wcześniej wykonanego (np. przejście w czerniaka).

Metoda videodermat2 videodermatoskopii jest jedną z najnowocześniejszych metod tego typu w diagnostyce znamion barwnikowych, pozwala na wczesne, niechirurgiczne, profilaktyczne wykrywanie zmian podejrzanych o zezłośliwienie jak i już powstałych czerniaków skóry, co pozwala na jak najszybsze wdrożenie odpowiedniego leczenia i zapobiega dalszym powikłaniom. Badanie to jest niezwykle pożyteczne u osób, u których występują liczne znamiona barwnikowe, wymagające stałej obserwacji i okresowej kontroli dermatologicznej.