Uczulenie na związki chemiczne – jak zbadać?

Do badania uczulenia na związki chemiczne stosuje się tak zwane naskórkowe testy płatkowe. Nie należy mylić ich ze skórnymi testami punktowymi, które wykonujemy w celu diagnostyki uczulenia na pyłki roślin, zwierzęta, pokarmy, czy roztocza kurzu domowego.

Naskórkowe testy płatkowe polegają na próbie wywołania miejscowego odczynimmuno2u skóry zachodzącego w wyniku reakcji na badany związek chemiczny i stosowane są w diagnostyce alergologicznej różnorodnych odmian wyprysku, a w szczególności wyprysku kontaktowego. Alergeny tych związków w odpowiednio dobranych stężeniach i podłożach (zaróbkach) umieszczane są na powierzchni skóry pleców chorego, skąd drogą naturalną penetrują poprzez naskórek do głębszych warstw skóry właściwej.

Technika wykonania i odczyt wyników naskórkowych testów płatkowych

Alergeny chemiczne zakłada się na skórze pleców w okolicy międzyłopatkowej i nadłopatkowej. Dopuszczalne jest również w uzasadnionych przypadkach zakładanie testów na skórze ramion, przedramion i ud. Badane alergeny nanosi się na odpowiednie komory w specjalnych plastrach. Po umieszczeniu alergenów w komorach plastry te zakładane są na skórze pleców badanych pacjentów. Odczytu testów dokonuje się po ich zdjęciu po 48 godzinach, następnie po 72 godzinach. W ocenie zmian skórnych dokonywanej po 48 i 72 godz. bierze się pod uwagę następujące kryteria:

rumień – „+”file0002

rumień, grudki – „++”

rumień, grudki, pęcherzyki – „+++”

znaczne nacieczenie i pęcherzyki – „++++”.

W trakcie wykonywania testów chorzy nie powinni otrzymywać kortykosteroidów (zarówno układowo jak i miejscowo w okolicy zakładania testów) oraz innych leków działających przeciwalergicznie i przeciwzapalnie m.in. preparatów przeciwhistaminowych.

Zastosowanie w testach u chorych na wyprysk wszystkich podejrzanych alergenów jest praktycznie niewykonalne, ponieważ liczba tych alergenów sięga kilkuset, dlatego też opracowano zestawy podstawowych alergenów, które najczęściej powodują kontaktowy wyprysk alergiczny składający się obecnie z 30 alergenów. Poza zestawem standardowym opracowano też szereg zestawów alergenów przeznaczonych do testowania w file0004poszczególnych grupach zawodowych np.: dla stomatologów, fryzjerów, kosmetyczek, rolników itd.

Comments are closed.