Nadwrażliwość na leki

Nadwrażliwość na leki
Kliniczne manifestacje nadwrażliwości na leki
Nadwrażliwość alergiczna na leki
Mechanizmy nadwrażliwości alergicznej na leki [2,3,4]
Nadwrażliwość niealergiczna na leki
Diagnostyka
Leczenie
Antybiotyki sulfonamidowe

Fluorochinolony

Antybiotyki aminoglikozydowe
Klindamycyna (antybiotyk z grupy linkozamidów)
Makrolidy

Piśmiennictwo