Alergologia

testy

Monitoring alergologiczny

W celu prowadzenia stałego monitoringu czynników uczulających znajdujących się w otaczającym nas powietrzu podjęliśmy ścisłą współpracę z Ośrodkiem Diagnostyki Chorób Alergicznych Katedry i Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ośrodek prowadzi stałą analizę jakości i ilości pyłku roślin i spor (zarodników grzybów) znajdujących w powietrzu nad Poznaniem i okolicami dzięki specjalnemu aparatowi zainstalowanemu na dachu domu studenckiego „Eskulap”.

Badania te wykonywane są nieprzerwanie od 1995 roku i prowadzone są od początku lutego do końca września. Sprawia to, że nasza wiedza na temat aktualnego stanu pylenia roślin pozwala nam z dużym przybliżeniem prognozować aktualne zagrożenia dla osób potencjalnie uczulonych na poszczególne alergeny znajdujące się w środowisku i wdrażać odpowiednie postępowanie profilaktyczne i lecznicze mające na celu zmniejszenie lub złagodzenie dolegliwości klinicznych.

Jednostki chorobowe

Całoroczne i sezonowe zapalenie spojówek, całoroczny i sezonowy nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry, pokrzywka, pyłkowica, astma oskrzelowa, wszelkie odmiany wyprysku - eczema, świerzbiączka, alergie pokarmowe, uczulenie na jady owadów – osa, pszczoła itp.

Badania diagnostyczne
  • Testy skórne punktowe (pyłek roślin, pleśnie, roztocza, pokarmy, itp.)
  • Testy naskórkowe – diagnostyka wyprysku (eczema), pokrzywki, świerzbiączki
  • Badanie poziomu całkowitej immunoglobuliny E w surowicy
  • Badanie poziomu antygenowo swoistych immunoglobulin E w surowicy
  • Spirometria
  • Spirometria + próby czynnościowe płuc
Leczenie
  • Klasyczne metody leczenia chorób alergicznych
  • Immunosupresja
  • Kwalifikacja do immunoterapii swoistej (odczulania)