Kliniczne postacie kontaktowego zapalenia skóry
Bibliografia